Μουσική Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Καλωσορίσατε στον ιστοτόπο του μαθήματος της Μουσικής στη Μέση Γενική Εκπαίδευση!Όραμα του Κλάδου Μουσικής Μέσης Εκπαίδευσης αποτελεί η ενθάρρυνση και προετοιμασία της νέας γενιάς για ενεργό, δια βίου συμμετοχή στα πολιτιστικά δρώμενα, αναγνωρίζοντας την ποικιλομορφία της μουσικής έκφρασης και εμπειρίας στο συνεχώς μεταβαλλόμενο πολιτιστικό γίγνεσθαι του 21ου αιώνα.Αποστολή του Κλάδου Μουσικής ΜΕ αποτελεί η συνεχής ανάπτυξη και διαμόρφωση μιας σύγχρονης, πολύπλευρης Μουσικής Εκπαίδευσης, η οποία μέσα από τη γνωριμία με τη μουσική πολιτιστική κληρονομιά και την καλλιέργεια μουσικών δεξιοτήτων στοχεύει
  • στη διαχρονική ανάπτυξη ακροατηρίου και των μελλοντικών δημιουργών πολιτισμού,
  • στη σύνδεση της εκπαίδευσης με άλλους πολιτιστικούς φορείς και την πολιτισμική ζωή της κοινότητας,
  • στη ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα με έμφαση στη δημιουργικότητα και την καινοτομία, την αυτοανάπτυξη, τη διαπροσωπική επικοινωνία και τη συνεργασία, την κριτική αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών, την πολιτότητα και την κοινωνική υπευθυνότητα,
ενισχύοντας το σύγχρονο πολιτιστικό γίγνεσθαι και μακροπρόθεσμα την πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου.

Ως Κλάδος Μουσικής ΜΕ αναγνωρίζουμε τις τεχνολογικές εξελίξεις και προκλήσεις του 21ου αιώνα και προσαρμοζόμαστε στα νέα δεδομένα, με στόχο να ενδυναμώσουμε, να εμπλουτίσουμε και να μετασχηματίσουμε τις μουσικές παιδαγωγικές μας πρακτικές, έτσι ώστε να συμπορευτούμε αποτελεσματικά με την κοινωνία του μέλλοντος.

Αξίες στις οποίες εδράζονται το όραμα και η αποστολή του Κλάδου Μουσικής αποτελούν:
  • ο σεβασμός στην προσωπική έκφραση
  • η αποδοχή της διαφορετικότητας
  • η διαπολιτισμική κατανόηση και επικοινωνία
  • ο εμπλουτισμός της ποιότητας ζωής
  • η ομαδικότητα και συνεργασία
  • η συνέπεια και ο επαγγελματισμός
  • η ευελιξία και ανθεκτικότηταΔιαβάστε Περισσότερα