Πλαίσια Μάθησης

Γυμνάσιο

ΘέμαΑ' ΤετράμηνοΒ' ΤετράμηνοΗμερομηνία
Α' Γυμνασίου
Μουσική - Γενική Παιδεία - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 02/09/2022
Μουσική - Μουσικά Σχολεία - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 06/09/2022
Β' Γυμνασίου
Μουσική - Γενική Παιδεία - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 02/09/2022
Μουσική - Μουσικά Σχολεία - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 06/09/2022
Γ' Γυμνασίου
Μουσική - Γενική Παιδεία - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 02/09/2022
Μουσική - Μουσικά Σχολεία - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 06/09/2022

Λύκειο

ΘέμαΑ' ΤετράμηνοΒ' ΤετράμηνοΗμερομηνία
Α' Λυκείου
Μουσική - Γενική Παιδεία - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 02/09/2022
Μουσική - Μουσικά Σχολεία - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 06/09/2022
Β' Λυκείου
Μουσικές Εφαρμογές - Γενική Παιδεία - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 02/09/2022
Μουσική - Μουσικά Σχολεία - Εξεταζόμενο Μάθημα 06/09/2022
Γ' Λυκείου
Μουσική - Μουσικά Σχολεία - Εξεταζόμενο Μάθημα 06/09/2022

Τεχνική Σχολή

ΘέμαΑ' ΤετράμηνοΒ' ΤετράμηνοΗμερομηνία
A' Τεχνικής Σχολής
Μουσική - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 02/09/2022
Β' Τεχνικής Σχολής
Μουσικές Εφαρμογές - 2ωρο - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 02/09/2022
Μουσικές Εφαρμογές - 4ωρο - Εξεταζόμενο Μάθημα 02/09/2022