Πλαίσια Μάθησης

Λύκειο

ΘέμαΑ' ΤετράμηνοΒ' ΤετράμηνοΗμερομηνία
Α' Λυκείου
Μουσική - Μουσικά Σχολεία - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα   07/09/2021
Μουσική - Γενική Παιδεία - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα   07/09/2021
Β' Λυκείου
Μουσική - Εξεταζόμενο Μάθημα   07/09/2021
Γ' Λυκείου
Μουσική - Εξεταζόμενο Μάθημα   07/09/2021

Τεχνική Σχολή

ΘέμαΑ' ΤετράμηνοΒ' ΤετράμηνοΗμερομηνία
A' Τεχνικής Σχολής
Μουσική - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα   07/09/2021
Β' Τεχνικής Σχολής
Μουσική - 2ωρο - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα   07/09/2021
Μουσική - 4ωρο - Εξεταζόμενο Μάθημα   07/09/2021
Γ' Τεχνικής Σχολής
Μουσική - 2ωρο - Μη Εξεταζόμενο   07/09/2021
Μουσική - 4ωρο - Εξεταζόμενο   07/09/2021