Πλαίσια Μάθησης

Γυμνάσιο

ΘέμαΑ' ΤετράμηνοΒ' ΤετράμηνοΗμερομηνία
Α' Γυμνασίου
Μουσική - Γενική Παιδεία - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 07/09/2023
Μουσική - Μουσικά Σχολεία - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 12/09/2023
Β' Γυμνασίου
Μουσική - Γενική Παιδεία - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 07/09/2023
Μουσική - Μουσικά Σχολεία - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 12/09/2023
Γ' Γυμνασίου
Μουσική - Γενική Παιδεία - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 07/09/2023
Μουσική - Μουσικά Σχολεία - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 12/09/2023

Λύκειο

ΘέμαΑ' ΤετράμηνοΒ' ΤετράμηνοΕξεταστέα ΎληΗμερομηνία
Α' Λυκείου
Μουσική - Γενική Παιδεία - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα   07/09/2023
Μουσική - Μουσικά Σχολεία - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα   12/09/2023
Β' Λυκείου
Μουσικές Εφαρμογές - Γενική Παιδεία και Μουσικά Σχολεία - Εξεταζόμενο Μάθημα   07/09/2023
Μουσική - Μουσικά Σχολεία - Εξεταζόμενο Μάθημα 12/04/2024
Γ' Λυκείου
Μουσικές Εφαρμογές - Γενική Παιδεία και Μουσικά Σχολεία - Εξεταζόμενο Μάθημα   07/09/2023
Μουσική - Μουσικά Σχολεία - Εξεταζόμενο Μάθημα 12/04/2024

Τεχνική Σχολή

ΘέμαΑ' ΤετράμηνοΒ' ΤετράμηνοΗμερομηνία
A' Τεχνικής Σχολής
Μουσική - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 14/09/2023
Β' Τεχνικής Σχολής
Μουσικές Εφαρμογές - 2ωρο - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 14/09/2023
Μουσικές Εφαρμογές - 4ωρο - Εξεταζόμενο Μάθημα 14/09/2023