• Οικοσελίδα
  • Προγράμματα
  • Διασφάλιση Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Διασφάλιση Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η μουσική δημιουργία και η προβολή της ενθαρρύνονται τόσο στο πλαίσιο του μαθήματος της μουσικής όσο και μέσα από δράσεις που διοργανώνονται από το Γραφείο Μουσικής, ως εκ τούτου θα πρέπει να δοθεί προσοχή στην προστασία της από αλόγιστη χρήση, αλλά και στην εκπαίδευση της νέας γενιάς δημιουργών στη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους και στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Όπως γνωρίζετε, η εγγραφή πνευματικών δικαιωμάτων είναι ο βασικός τρόπος με τον οποίο οι δημιουργοί προστατεύουν τα δικαιώματά τους στην εργασία τους. Η Κύπρος ακολουθεί την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, η οποία προστατεύει έργα που δημιουργούνται από κατοίκους χωρών της Σύμβασης, χωρίς να υπάρχει απαίτηση εγγραφής ή θέσπισης εθελοντικού συστήματος εγγραφής πνευματικών δικαιωμάτων, κάτι που θα διευκόλυνε την καθιέρωση και προβολή της δημιουργίας.

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για ψηφιακή πολιτότητα διερευνούμε και αξιοποιούμε τις σύγχρονες εξελίξεις σε θέματα προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων όπως η χρήση διαδικτυακών αποθετηρίων που στηρίζονται σε καινοτόμες τεχνολογίες.

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Ureeqa Platform 14/04/2021
Ureeqa Platform Πληροφοριακό δελτίο 14/04/2021
Μουσική και Πνευματικά Δικαιώματα 23/03/2021