Άρθρα-Έρευνες-Μελέτες

ΘέμαΑρχείο
Ε. Μακρίδου και Χ. Αγγελή - Ένα μεθοδολογικό πλαίσιο για τη διεύρυνση της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης του Περιεχομένου μέσα από τη διδασκαλία της Μουσικής: Η σημασία του συναισθηματικού τομέα.
E. Macrides Christofides and Ch. Angeli - A design methodology for investigating domain-specific aspects of technological pedagogical content knowledge through the teaching of music: the importance of affect.
Ν.Οικονομίδου - Σταύρου και Γ. Νεοφύτου - The Creative Music Teacher. To dare or not to dare?
Ν. Κοιλιαρής - Το ειδικό πρόγραμμα Musical Futures στο μάθημα της μουσικής για παιδιά με ειδικές ανάγκες
Γ. Νεοφύτου - The purpose, frequency, methods, objectives and problems of assessment in secondary general music classrooms
Χ. Χαραλαμπίδου - Αναστασίου - Η Εκπαίδευση για τη Δημοκρατική Πολιτότητα