Διδακτικό Υλικό

ΘέμαΑρχείο
«Μουσική A΄ Γυμνασίου» (Βιβλίο Εκπαιδευτικού), Αθήνα (2012). Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων
«Μουσική A΄ Γυμνασίου» (Βιβλίο Μαθητή), Αθήνα (2012). Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων
«Μουσική A΄ Γυμνασίου» (Τετράδιο Εργασιών), Αθήνα (2012). Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων
«Μουσική Β΄ Γυμνασίου» (Βιβλίο Εκπαιδευτικού), Λευκωσία (2012). Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων Μέσης Εκπαίδευσης
«Μουσική Β΄ Γυμνασίου» (Τετράδιο Εργασιών), Λευκωσία (2012). Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων Μέσης Εκπαίδευσης
«Μουσική Γ΄ Γυμνασίου» (Βιβλίο Εκπαιδευτικού), Λευκωσία (2012). Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων Μέσης Εκπαίδευσης
«Μουσική Γ΄ Γυμνασίου» (Τετράδιο Εργασιών), Λευκωσία (2012). Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων Μέσης Εκπαίδευσης
«Εισαγωγή στην Αρμονία» Β’ Λυκείου, μέρος Α’, Λευκωσία (2004). Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων Μέσης Εκπαίδευσης
«Σολφέζ και Μουσική Ορθογραφία» Β’ Ενιαίου Λυκείου, Λευκωσία (2004). Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων Μέσης Εκπαίδευσης
«Μουσική Ορθογραφία και Σολφέζ» Β΄ και Γ΄ Λυκείου, Λευκωσία (2011). Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων Μέσης Εκπαίδευσης