• Οικοσελίδα
  • Προγράμματα
  • Πρόγραμμα Μουσικής στην Κοινότητα

Πρόγραμμα Μουσικής στην Κοινότητα

Το Πρόγραμμα Μουσικής στην Κοινότητα λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2015 και συντονίζεται από τη Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (Επιθεώρηση Κλάδου Μουσικής) σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Ανοιχτών Σχολείων. Το Πρόγραμμα άρχισε τη λειτουργία του ως Πρόγραμμα Εκμάθησης Πνευστών Οργάνων και το 2018 εντάχθηκε πιλοτικά η εκμάθηση βιολιού για παιδιά δημοτικών σχολείων σε συνεργασία με την Επιθεώρηση Μουσικής Δημοτικής Εκπαίδευσης. Το Πρόγραμμα συνεργάζεται με τις Σχολικές Εφορείες Έγκωμης, Λευκωσίας και Στροβόλου, καθώς και με το Τμήμα Τεχνών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Στους στόχους του προγράμματος, πέρα από την εκμάθηση μουσικών οργάνων, συμπεριλαμβάνεται η ανάπτυξη γενικότερων μουσικών δεξιοτήτων, όπως η μουσική απομνημόνευση και εκμάθηση απλών μελωδιών με το αυτί, η ευρύτερη ακουστική καλλιέργεια και ο αυτοσχεδιασμός. Περαιτέρω, προσφέρεται μέσω του προγράμματος η δυνατότητα δημιουργίας ενόργανων μουσικών συνόλων, παρέχοντας ευκαιρίες υγιούς απασχόλησης, κοινωνικοποίησης και συνεργασίας ανάμεσα σε μαθητές διαφορετικών ηλικιών και από διαφορετικά σχολεία. Τα παιδιά που θα συμμετάσχουν επιλέγονται μετά από ειδική διαδικασία επιλογής, όπου εξετάζεται η μελωδική και ρυθμική αντίληψή τους, καθώς και η δυνατότητα εκτέλεσης του συγκεκριμένου οργάνου επιλογής. Στα παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν το μουσικό όργανο αφού συμπληρωθεί από τους γονείς ειδική φόρμα δανεισμού.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας τα μαθήματα του προγράμματος προσφέρονταν διαδικτυακά δίδοντας την ευκαιρία ανάπτυξης υποδομής για ενίσχυση του προγράμματος μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας. Κατά το 2020-21 το πρόγραμμα ενισχύθηκε σημαντικά με την ένταξη των παιδιών και των καθηγητών/καθηγητριών τους στη διαδικτυακή πλατφόρμα SmartMusic.

Σχολική Χρονιά: 2020 - 2021

ΘέμαΑρχείο
Δράση Προγράμματος Πνευστών 2020-21

Σχολική Χρονιά: 2019 - 2020

ΘέμαΑρχείο
Δράση Προγράμματος Πνευστών 2019-20

Σχολική Χρονιά: 2018 - 2019

ΘέμαΑρχείο
Δράση Προγράμματος Πνευστών 2018-19

Φωτογραφικό Υλικό

Σχολική Χρονιά: 2016 - 2017

Φωτογραφικό Υλικό