• Οικοσελίδα
  • Επιμόρφωση
  • Προαιρετικά Επιμορφωτικά Σεμινάρια

Προαιρετικά Επιμορφωτικά Σεμινάρια

ΘέμαΑρχείο
Προαιρετικά Σεμινάρια Eπιμόρφωσης 2022-2023
Προαιρετικά Επιμορφωτικά Σεμινάρια Π.Ι. - Εγκύκλιος - Γενικές Πληροφορίες
Προαιρετικό Σεμινάριο Επιθεωρήτριας Ιούνιος 2023 "Μουσική και δεξιότητες 21ου αιώνα"
Προαιρετικά Σεμινάρια Eπιμόρφωσης 2021-2022
Προαιρετικά Επιμορφωτικά Σεμινάρια Π.Ι. - Εγκύκλιος - Γενικές Πληροφορίες
Προαιρετικά Σεμινάρια Eπιμόρφωσης 2020-2021
Ιστοσελίδα ενημέρωσης
Εγκύκλιος προαιρετικών σεμιναρίων 20-21
Προαιρετικά Σεμινάρια επιμόρφωσης 2016-2017
Σεμινάριο Π.Ι σε σχολική βάση «Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων στο μάθημα της Μουσικής με έμφαση στο τραγούδι»
Εγκύκλιος προαιρετικών σεμιναρίων 16-17
Ενημερωτικό έντυπο
Σεμινάριο ΜΕ06.017 Δείκτες επιτυχίας και επάρκειας στο τραγούδι