• Οικοσελίδα
  • Προγράμματα
  • Φεστιβάλ Σύνθεσης "Μάριος Τόκας-Κώστας Μόντης"

Φεστιβάλ Σύνθεσης "Μάριος Τόκας-Κώστας Μόντης"Συνδιοργανωτής και χορηγός του Φεστιβάλ είναι το Κοινωφελές Επιστημονικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα «ΦΩΤΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» και χορηγός επικοινωνίας είναι το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.

Στόχοι του Φεστιβάλ είναι η ανάπτυξη και ανάδειξη της δημιουργικότητας των μαθητών και μαθητριών και η ανάπτυξη θετικών στάσεων για συμμετοχή τους σε πολιτιστικά δρώμενα του τόπου. Παράλληλα, επιδιώκεται η ανάπτυξη του τραγουδιού στο πλαίσιο του ειδικού στρατηγικού σχεδιασμού για την προώθηση της φωνητικής μουσικής στη μουσική παιδεία του τόπου και στην κοινωνία γενικότερα.