Υπό Έμφαση Στόχος: Τραγούδι

Ανάπτυξη του τραγουδιού και της χορωδιακής μουσικήςΗ Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης έχει θέσει τη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης διδασκαλίας ως έναν από τους πρώτιστους στόχους του στρατηγικού της σχεδιασμού. Σε αυτό το πλαίσιο επιδιώκεται η αναβάθμιση της ποιότητας της μουσικής εκπαίδευσης στα σχολεία μέσα από ποικίλες σύγχρονες και καινοτόμες δράσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Κλάδος Μουσικής από το 2016 δίδει ιδιαίτερη έμφαση, μέσα από ποικίλες επιμορφωτικές και πολιτιστικές δράσεις, στην ανάπτυξη του τραγουδιού, τόσο του ατομικού και ομαδικού τραγουδιού στην τάξη όσο και του χορωδιακού τραγουδιού. Το τραγούδι αποτελεί μια από τις τέσσερις βασικές δραστηριότητες του Αναλυτικού Προγράμματος Μουσικής Εκπαίδευσης. Ο σχεδιασμός στοχεύει, αφενός, στην ανάπτυξη των φωνητικών δεξιοτήτων των μαθητών και μαθητριών και αφετέρου, στην
επιμόρφωση των καθηγητών/τριών Μουσικής στην αποτελεσματική εφαρμογή των Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας που αφορούν στην ποιοτική διδασκαλία του τραγουδιού.

Έρευνες έχουν δείξει τη διαχρονική, δια βίου επίδραση των μουσικών εμπειριών και ειδικότερα του τραγουδιού, κατά την παιδική και εφηβική ηλικία, στην ανάπτυξη της μουσικής ταυτότητας του ατόμου (Hunter 1999, Riley and Gridley 2010, Welsch 2012). Τα πολλαπλά οφέλη του τραγουδιού συμπεριλαμβάνουν:
  • Σωματικά οφέλη
  • την ανάπτυξη του αναπνευστικού και κυκλοφοριακού συστήματος, τη βελτίωση της οξυγόνωσης του οργανισμού και κατά συνέπεια την ενίσχυση της συγκέντρωσης, την ανάπτυξη του μυϊκού συστήματος του θώρακα, τη μείωση του στρες και την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος. Επίσης, σημαντικός είναι ο ανεπτυγμένος έλεγχος του φωνητικού συστήματος ως βάση για σωστή φωνητική τοποθέτηση και επικοινωνία, καθώς και η ανάπτυξη του νευρολογικού συστήματος μέσα από την αύξηση των συνδέσεων μεταξύ νευρώνων διαφορετικών περιοχών του εγκεφάλου.
  • Ψυχοσυναισθηματικά οφέλη
  • θετική επίδραση στη διαμόρφωση προσωπικής ταυτότητας μέσα από την βελτίωση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης, αποβολή της έντασης και του άγχους και εξωτερίκευση συναισθημάτων όπως η χαρά και η λύπη. Παράλληλα, θετική επίδραση στην ανάπτυξη υγιών διαπροσωπικών σχέσεων μέσα από το ομαδικό τραγούδι
  • Κοινωνικά οφέλη
  • συμβολή στην κοινωνική ένταξη και την ανάπτυξη θετικής συλλογικής ταυτότητας, καλλιέργεια συνεργατικότητας, αλληλεγγύης και ομαδικού πνεύματος
  • Μουσικά οφέλη
  • ανεπτυγμένη κατανόηση μουσικών στοιχείων όπως η δομή, χροιά, τονικό ύψος, ρυθμός κ.λπ., η ενίσχυση της μουσικής μνήμης και η ανάπτυξη μουσικού ρεπερτορίου
  • Παιδαγωγικά οφέλη
  • Γνωριμία με το τοπικό και παγκόσμιο περιβάλλον μέσω ατομικών και ομαδικών μουσικών εμπειριών σε σχέση με το τραγούδι
“Αν ο καθένας μας εμπνεύσει τους μαθητές του να ξεκινούν την κάθε τους μέρα με τραγούδι, σκεφτείτε πόσο ευτυχισμένοι θα είναι!»
ΘέμαΑρχείο
Χρήσιμες Συνδέσεις - Υπό έμφαση στόχος: Τραγούδι