• Οικοσελίδα
  • Υβριδική ημερίδα: Ζητήματα Μουσικής Παιδαγωγικής και Εκτέλεσης Πιάνου και Κιθάρας - Προκλήσεις, Προβλήματα, Προοπτικές (6 Απριλίου 2024)

Υβριδική ημερίδα: Ζητήματα Μουσικής Παιδαγωγικής και Εκτέλεσης Πιάνου και Κιθάρας - Προκλήσεις, Προβλήματα, Προοπτικές (6 Απριλίου 2024)Το Γραφείο Επιθεώρησης Μουσικής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας διοργανώνει υβριδική ημερίδα με θέμα Ζητήματα Μουσικής Παιδαγωγικής και Εκτέλεσης Πιάνου και Κιθάρας - Προκλήσεις, Προβλήματα, Προοπτικές, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Απριλίου 2024 στο Λανίτειο Λύκειο στη Λεμεσό από τις 10:00 μέχρι τις 17:00.

Η επιμορφωτική συνάντηση έχει ως στόχο την επαγγελματική εξέλιξη και ενδυνάμωση των συμμετεχόντων μέσα από:
  • την ενημέρωσή τους για τα πιο πρόσφατα επιστημονικά ευρήματα από μουσικοπαιδαγωγούς, τόσο από το εξωτερικό όσο και από Κύπρο,
  • τη δημιουργία εποικοδομητικού διαλόγου και ανταλλαγή ιδεών σε θέματα παιδαγωγικής του πιάνου και κιθάρας
  • την ανάδειξη καλών πρακτικών που έχουν εφαρμοστεί από εν ενεργεία εκπαιδευτικούς.
Η ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν ατομικά μαθήματα πιάνου και κιθάρας στα Μουσικά Σχολεία, Ωδεία, Πανεπιστήμια, σε φοιτητές/φοιτήτριες Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε ακαδημαϊκούς και σε μαθητές/μαθήτριες των Μουσικών Σχολείων που βρίσκονται στα επίπεδα 7-10.

Χρονοδιάγραμμα

Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2024
Λήξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής/περιλήψεων

Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2024
Ενημέρωση εισηγητών/εισηγητριών για συμμετοχή τους στην ημερίδα Ανακοίνωση προγράμματος ημερίδας & Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρακολούθηση της ημερίδας από συνέδρους

Σάββατο, 6 Απριλίου 2024
Διεξαγωγή ημερίδας
Τόπος: Λανίτειο Λύκειο, Λεμεσός
Ώρα: 10:00-17:00

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Yβριδική Ημερίδα Μουσικής Παιδαγωγικής και Εκτέλεσης Πιάνου και Κιθάρας 12/01/2024
Βιβλιαράκι: Πρόγραμμα Ημερίδας - Περιλήψεις Εισηγήσεων - Βιογραφικά Εισηγητών 05/04/2024
Έντυπο Συγκατάθεσης Φωτογράφησης και Οπτικογράφησης Ημερίδας 05/04/2024
Υβριδική Ημερίδα: Ζητήματα Μουσικής Παιδαγωγικής και Εκτέλεσης Πιάνου και Κιθάρας - Προκλήσεις, Προβλήματα, Προοπτικές - Πρόσκληση Πιθανών Εισηγητών/Εισηγητριών 12/01/2024
Δήλωση συμμετοχής (μέχρι 29 Μαρτίου 2024) 01/03/2024