Μέρα Τραγουδιού 2016-2017

Ανάπτυξη του τραγουδιού και της χορωδιακής μουσικής


Η Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης έχει θέσει τη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης διδασκαλίας ως έναν από τους πρώτιστους στόχους του στρατηγικού της σχεδιασμού. Σε αυτό το πλαίσιο επιδιώκεται η αναβάθμιση της ποιότητας της μουσικής εκπαίδευσης στα σχολεία μέσα από ποικίλες σύγχρονες και καινοτόμες δράσεις.

Το όραμα του Κλάδου Μουσικής επικεντρώνεται για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, από το 2016 μέχρι το 2020, στην ανάπτυξη του τραγουδιού, τόσο του ατομικού και ομαδικού τραγουδιού στην τάξη όσο και του χορωδιακού τραγουδιού. Το τραγούδι αποτελεί μια από τις τέσσερις βασικές δραστηριότητες του Αναλυτικού Προγράμματος Μουσικής Εκπαίδευσης. Ο σχεδιασμός στοχεύει, αφενός, στην ανάπτυξη των φωνητικών δεξιοτήτων των μαθητών και μαθητριών και αφετέρου, στην
επιμόρφωση των καθηγητών/τριών Μουσικής στην αποτελεσματική εφαρμογή των Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας που αφορούν στην ποιοτική διδασκαλία του τραγουδιού.

Έρευνες έχουν δείξει τη διαχρονική, δια βίου επίδραση των μουσικών εμπειριών και ειδικότερα του τραγουδιού, κατά την παιδική και εφηβική ηλικία, στην ανάπτυξη της μουσικής ταυτότητας του ατόμου (Hunter 1999, Riley and Gridley 2010, Welsch 2012).
“Αν ο καθένας μας εμπνεύσει τους μαθητές του να ξεκινούν την κάθε τους μέρα με τραγούδι, σκεφτείτε πόσο ευτυχισμένοι θα είναι!»


Τραγούδι για τη μέρα Μουσικής

ΘέμαΑρχείο
Τραγούδι για τη Μέρα Μουσικής:
"Κάτι γεννιέται τώρα" σε μουσική Κώστα Κακογιάννη και στίχους Πάμπου Κουζάλη
Πληροφορίες από τον συνθέτη
Παρτιτούρα τραγουδιού
Απλή παρτιτούρα χωρίς συγχορδίες
Τραγούδι με φωνητικό σύνολο
Τραγούδι χωρίς φωνητικό σύνολο - playback
Στίχοι τραγουδιού σε μορφή pdf
Στίχοι τραγουδιού σε μορφή word