Διεθνές Συνέδριο στη Μουσική

H Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο διοργανώνουν Διεθνές Συνέδριο στη Μουσική Εκπαίδευση με τίτλο Teaching Music Musically in the 21st century: Keith Swanwick at 80 - A celebration in Music Education, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 3 Μαρτίου μέχρι την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στη Λευκωσία.

Στόχοι

Το Συνέδριο έχει ως στόχο την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Μουσικής:

  • σε θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες ακρόαση - τραγούδι - εκτέλεση - σύνθεση/αυτοσχεδιασμός στο πλαίσιο των σύγχρονων στρατηγικών διδασκαλίας και διαδικασιών μάθησης που διέπουν το μάθημα της Μουσικής
  • σε θέματα σχεδιασμού, μεθοδολογίας και εφαρμογ ής ενός Ερευνητικού Σχεδίου Δράσης, το οποίο προάγει την Επαγγελματική Μάθηση των Εκπαιδευτικών.

Διαβάστε Περισσότερα