Σεμινάρια Επιθεωρητή

ΘέμαΑρχείο
Παρουσίαση σεμιναρίου - Μάρτιος 2017
Παρουσίαση σεμιναρίου - Σεπτέμβριος 2016
Προγραμματισμός θεματικών ενοτήτων
Σημειώσεις εργαστηρίου Μαργαρίτας Ηλία
Εργαλείο ΑξιολόγησηςΣεμινάρια Επιθεωρητή - Φεβρουάριος 2016
Συνοπτικές Πληροφορίες
Παρουσίαση


Επιμορφωτική συνάντηση για ΔΕΕ - Δεκέμβριος 2015
Σεμινάρια Επιθεωρητή - Σεπτέμβριος 2015
Παράγοντες αποτελεσματικότητας στο επίπεδο τάξης/εκπαιδευτικού