Μουσική Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

O νέος ιστότοπος του κλάδου μουσικής λειτουργεί ως χώρος επικοινωνίας και ανταλλαγής ιδεών, υποστήριξης του εκπαιδευτικού μουσικής και προώθησης της πολύπλευρης καλλιτεχνικής δράσης των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης σε συνεργασία με την κοινότητα και άλλους πολιτιστικούς φορείς.

Μουσικά πιο μπροστά, μουσικά πιο ψηλά: ζωντάνια, χαρά και επαγγελματισμός για απολαυστικές μουσικές εμπειρίες και καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα
Ως υποχρεωτικό μάθημα του Αναλυτικού Προγράμματος η Μουσική συνεισφέρει με ένα ιδιαίτερο τρόπο, με έμφαση στις πρακτικές βιωματικές δραστηριότητες, τόσο στη γνωστική όσο και στη συναισθηματική, πνευματική, πολιτισμική και ψυχοκινητική ανάπτυξη των μαθητών και των μαθητριών.

Διαβάστε Περισσότερα