Διημερίδα Ψηφιακών Τεχνολογιών

banner musedtech

«MusEd Tech: Καλές πρακτικές αξιοποίησης και ενσωμάτωσης ψηφιακών τεχνολογιών στο Μάθημα Μουσικής Μέσης Εκπαίδευσης» 2-3 Σεπτεμβρίου 2021

Η ένταξη και αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαίδευση, όχι πλέον περιστασιακά ως αναγκαία αντίδραση στις δυσκολίες και προκλήσεις της πανδημίας, αλλά ως κομβική διάσταση της σύγχρονης παιδαγωγικής πρακτικής και της σχολικής ζωής αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής του ΥΠΠΑΝ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ο Κλάδος Μουσικής ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα των καιρών διαμορφώνοντας το νέο όραμά του με θέμα «Κτίζοντας μαζί τη μουσική τάξη του 2030: Ποιοτική Μουσική Εκπαίδευση, Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Δεξιότητες του 21ου αιώνα» Στο πλαίσιο της ψηφιακής αναβάθμισης του Κλάδου διοργανώνεται Διημερίδα με τίτλο «MusEd Tech: Καλές πρακτικές αξιοποίησης και ενσωμάτωσης ψηφιακών τεχνολογιών στο Μάθημα Μουσικής Μέσης Εκπαίδευσης», η οποία θα παρουσιαστεί διαδικτυακά στις 2 και 3 Σεπτεμβρίου 2021.

Η Διημερίδα, στην οποία θα συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί Μουσικής και εξειδικευμένοι επιστήμονες από την Κύπρο και την Ελλάδα, στοχεύει στην παρουσίαση καλών πρακτικών, ψηφιακών εργαλείων κ.λπ. που εφαρμόστηκαν ή γίνεται εισήγηση εφαρμογής τους, στην ενημέρωση για τις δυνατότητες δημιουργικής ενσωμάτωσής των ψηφιακών τεχνολογιών και στην ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των εκπαιδευτικών.

Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί με τη μεθοδολογία της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αξιοποιώντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα MS TEAMS. Λεπτομέρειες και ο ειδικός σύνδεσμος για τη σύνδεση θα αναρτηθούν αργότερα.

ΘέμαΑρχείο
Πρόγραμμα Διημερίδας