Πλαίσια Μάθησης

Λύκειο

ΘέμαΑ΄ΤετράμηνοΒ' ΤετράμηνοΗμερομηνία
A΄Λυκείου
Μουσική - Μουσικά Σχολεία - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 19/01/2021
Μουσική - Γενική Παιδεία - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 19/01/2021
B΄Λυκείου
Μουσική - Εξεταζόμενο Μάθημα 19/01/2021

Τεχνική Σχολή

ΘέμαΑ΄ΤετράμηνοΒ' ΤετράμηνοΗμερομηνία
A΄Τεχνικής Σχολής
Μουσική - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 19/01/2021
B΄Τεχνικής Σχολής
Μουσική - 2ωρο - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 19/01/2021
Μουσική - 4ωρο - Εξεταζόμενο Μάθημα 19/01/2021