Πλαίσια Μάθησης

Λύκειο

ΘέμαΑ΄ΤετράμηνοΒ' ΤετράμηνοΗμερομηνία
Α΄Λυκείου
Μουσική - Μουσικά Σχολεία - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα   07/09/2021
Μουσική - Γενική Παιδεία - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα   07/09/2021
Β΄Λυκείου
Μουσική - Εξεταζόμενο Μάθημα   07/09/2021
Γ΄Λυκείου
Μουσική - Εξεταζόμενο Μάθημα   07/09/2021

Τεχνική Σχολή

ΘέμαΑ΄ΤετράμηνοΒ' ΤετράμηνοΗμερομηνία
A΄Τεχνικής Σχολής
Μουσική - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα   07/09/2021
Β΄Τεχνικής Σχολής
Μουσική - 2ωρο - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα   07/09/2021
Μουσική - 4ωρο - Εξεταζόμενο Μάθημα   07/09/2021
Γ΄Τεχνικής Σχολής
Μουσική - 2ωρο - Μη Εξεταζόμενο   07/09/2021
Μουσική - 4ωρο - Εξεταζόμενο   07/09/2021