Μουσική Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

O νέος ιστότοπος του κλάδου μουσικής λειτουργεί ως χώρος επικοινωνίας και ανταλλαγής ιδεών, υποστήριξης του εκπαιδευτικού μουσικής και προώθησης της πολύπλευρης καλλιτεχνικής δράσης των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης σε συνεργασία με την κοινότητα και άλλους πολιτιστικούς φορείς.

Μουσικά πιο μπροστά, μουσικά πιο ψηλά: ζωντάνια, χαρά και επαγγελματισμός για απολαυστικές μουσικές εμπειρίες και καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα
Ως υποχρεωτικό μάθημα του Αναλυτικού Προγράμματος η Μουσική συνεισφέρει με ένα ιδιαίτερο τρόπο, με έμφαση στις πρακτικές βιωματικές δραστηριότητες, τόσο στη γνωστική όσο και στη συναισθηματική, πνευματική, πολιτισμική και ψυχοκινητική ανάπτυξη των μαθητών και των μαθητριών.


Σκοπός του μαθήματος της Μουσικής, είναι η ανάπτυξη όλων των μαθητών και των μαθητριών μέσα από εμπειρίες, οι οποίες εδραιώνουν τις δεξιότητες, τις γνώσεις, τις στάσεις και τις συμπεριφορές τους έτσι ώστε, με την ενεργητική συμμετοχή τους ως ακροατές, εκτελεστές και συνθέτες, να επικοινωνούν μέσω της μουσικής και να οικοδομούν μια δημιουργική διά βίου σχέση με αυτή.

Μέσα από τη μουσική εκπαίδευση με έμφαση στην προαγωγή της δημιουργικότητας, στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης, αισθητικής κρίσης και δεξιοτήτων συνεργασίας οι μαθητές και οι μαθήτριες εξελίσσονται σε υπεύθυνους, ενεργούς και δημοκρατικούς πολίτες.

Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκεται η ανάπτυξη πολιτών

  • που έχουν συνείδηση της ατομικής μουσικής ταυτότητάς τους μέσα στο τοπικό αλλά και παγκόσμιο μουσικό γίγνεσθαι, σέβονται τους άλλους μουσικούς πολιτισμούς και παράλληλα συμβάλλουν στα κοινωνικά και μουσικά δρώμενα της κοινότητάς τους
  • που είναι σε θέση να ερμηνεύουν και διαμορφώνουν άποψη για την μουσική κληρονομιά του παρελθόντος και τα σύγχρονα μουσικά ρεύματα
  • που γνωρίζουν και μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη μουσική τεχνολογία και τα μέσα που προσφέρει η τεχνολογία πληροφορίας και επικοινωνίας

Στόχος μας μια Μουσική Παιδεία η οποία να συμβάλλει στη διαμόρφωση πολιτών που να είναι ικανοί και έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του 21ου αιώνα.

Υπό έμφαση στόχος 2016 - 2020:
Η ανάπτυξη της φωνητικής μουσικής και του χορωδιακού τραγουδιού