Διεθνές Συνέδριο στη Μουσική

H Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο διοεγάνωσας Διεθνές Συνέδριο στη Μουσική Εκπαίδευση με τίτλο Teaching Music Musically in the 21st century: Keith Swanwick at 80 - A celebration in Music Education, το οποίο πραγματοποιήθηκε από την Παρασκευή 3 Μαρτίου μέχρι την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στη Λευκωσία.

Στόχοι

Το Συνέδριο είχε ως στόχο την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Μουσικής:

  • σε θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες ακρόαση - τραγούδι - εκτέλεση - σύνθεση/αυτοσχεδιασμός στο πλαίσιο των σύγχρονων στρατηγικών διδασκαλίας και διαδικασιών μάθησης που διέπουν το μάθημα της Μουσικής
  • σε θέματα σχεδιασμού, μεθοδολογίας και εφαρμογ ής ενός Ερευνητικού Σχεδίου Δράσης, το οποίο προάγει την Επαγγελματική Μάθηση των Εκπαιδευτικών.

Το Συνέδριο αναπτύχθηκε γύρω από κεντρικές ομιλίες, επιστημονικές ανακοινώσεις, συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας και εργαστήρια από τους ακόλουθους προσκεκλημένους ομιλητές:

Κεντρικοί ομιλητές:

Prof. Keith Swanwick (Emeritus Professor, UCL Institute of Education) , Prof. Patricia Shehan Campbell (University of Washington D.C.), Pro f. Lucy Green (UCL Institute of Education), Prof. Graham Welch (UCL Institute of Education)

Ομιλητές (Ανακοινώσεις - Εργαστήρια):

Prof. José Alberto Salgado e Silva (Βραζιλία), Prof. Mari Shiobara (Ιαπωνία), Prof. José Godinho (Πορτογαλία), Prof. Graça Boal Palheiros (Πορτογαλία), Dr Mary Lennon (Ιρλανδία), Dr John O’Flynn (Ιρλανδία), Δρ Ζωή Διονυσίου (Ελλάδα), Πέπη Μιχαηλίδου (Κύπρος)

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Διεθνές Συνέδριο στη Μουσική Εκπαίδευση, στο πλαίσιο της εφαρμογής των Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας στο μάθημα της Μουσικής 13/02/2017