• Οικοσελίδα
  • Επιμόρφωση
  • Προαιρετικά Σεμινάρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Προαιρετικά Σεμινάρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΘέμαΑρχείο
Προαιρετικά Σεμινάρια Eπιμόρφωσης 2020-2021
Ιστοσελίδα ενημέρωσης
Εγκύκλιος προαιρετικών σεμιναρίων 20-21
Προαιρετικά Σεμινάρια επιμόρφωσης 2016-2017
Σεμινάριο Π.Ι σε σχολική βάση «Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων στο μάθημα της Μουσικής με έμφαση στο τραγούδι»
Εγκύκλιος προαιρετικών σεμιναρίων 16-17
Ενημερωτικό έντυπο
Σεμινάριο ΜΕ06.017 Δείκτες επιτυχίας και επάρκειας στο τραγούδι