Πιλοτικό Πρόγραμμα Χορωδιακού Τραγουδιού 2016 - 2017ΘέμαΑρχείο
Πιλοτικό Πρόγραμμα με έμφαση στο Τραγούδι και την Χορωδιακή Μουσική
Αξιολόγηση του Πιλοτικού Προγράμματος 2016-2017