Στόχος 2016-2020: Τραγούδι

Ανάπτυξη του τραγουδιού και της χορωδιακής μουσικής

Η Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης έχει θέσει τη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης διδασκαλίας ως έναν από τους πρώτιστους στόχους του στρατηγικού της σχεδιασμού. Σε αυτό το πλαίσιο επιδιώκεται η αναβάθμιση της ποιότητας της μουσικής εκπαίδευσης στα σχολεία μέσα από ποικίλες σύγχρονες και καινοτόμες δράσεις.

Το όραμα του Κλάδου Μουσικής επικεντρώνεται για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, από το 2016 μέχρι το 2020, στην ανάπτυξη του τραγουδιού, τόσο του ατομικού και ομαδικού τραγουδιού στην τάξη όσο και του χορωδιακού τραγουδιού. Το τραγούδι αποτελεί μια από τις τέσσερις βασικές δραστηριότητες του Αναλυτικού Προγράμματος Μουσικής Εκπαίδευσης. Ο σχεδιασμός στοχεύει, αφενός, στην ανάπτυξη των φωνητικών δεξιοτήτων των μαθητών και μαθητριών και αφετέρου, στην
επιμόρφωση των καθηγητών/τριών Μουσικής στην αποτελεσματική εφαρμογή των Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας που αφορούν στην ποιοτική διδασκαλία του τραγουδιού.

Έρευνες έχουν δείξει τη διαχρονική, δια βίου επίδραση των μουσικών εμπειριών και ειδικότερα του τραγουδιού, κατά την παιδική και εφηβική ηλικία, στην ανάπτυξη της μουσικής ταυτότητας του ατόμου (Hunter 1999, Riley and Gridley 2010, Welsch 2012). Τα πολλαπλά οφέλη του τραγουδιού συμπεριλαμβάνουν:
  • Σωματικά οφέλη
  • την ανάπτυξη του αναπνευστικού και κυκλοφοριακού συστήματος, τη βελτίωση της οξυγόνωσης του οργανισμού και κατά συνέπεια την ενίσχυση της συγκέντρωσης, την ανάπτυξη του μυϊκού συστήματος του θώρακα, τη μείωση του στρες και την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος. Επίσης, σημαντικός είναι ο ανεπτυγμένος έλεγχος του φωνητικού συστήματος ως βάση για σωστή φωνητική τοποθέτηση και επικοινωνία, καθώς και η ανάπτυξη του νευρολογικού συστήματος μέσα από την αύξηση των συνδέσεων μεταξύ νευρώνων διαφορετικών περιοχών του εγκεφάλου.
  • Ψυχοσυναισθηματικά οφέλη
  • θετική επίδραση στη διαμόρφωση προσωπικής ταυτότητας μέσα από την βελτίωση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης, αποβολή της έντασης και του άγχους και εξωτερίκευση συναισθημάτων όπως η χαρά και η λύπη. Παράλληλα, θετική επίδραση στην ανάπτυξη υγιών διαπροσωπικών σχέσεων μέσα από το ομαδικό τραγούδι
  • Κοινωνικά οφέλη
  • συμβολή στην κοινωνική ένταξη και την ανάπτυξη θετικής συλλογικής ταυτότητας, καλλιέργεια συνεργατικότητας, αλληλεγγύης και ομαδικού πνεύματος
  • Μουσικά οφέλη
  • ανεπτυγμένη κατανόηση μουσικών στοιχείων όπως η δομή, χροιά, τονικό ύψος, ρυθμός κ.λπ., η ενίσχυση της μουσικής μνήμης και η ανάπτυξη μουσικού ρεπερτορίου
  • Παιδαγωγικά οφέλη
  • Γνωριμία με το τοπικό και παγκόσμιο περιβάλλον μέσω ατομικών και ομαδικών μουσικών εμπειριών σε σχέση με το τραγούδι
“Αν ο καθένας μας εμπνεύσει τους μαθητές του να ξεκινούν την κάθε τους μέρα με τραγούδι, σκεφτείτε πόσο ευτυχισμένοι θα είναι!»


Πιλοτικό Πρόγραμμα με έμφαση στο Τραγούδι και την Χορωδιακή Μουσική

ΘέμαΑρχείο
Πιλοτικό Πρόγραμμα με έμφαση στο Τραγούδι και την Χορωδιακή Μουσική
Αξιολόγηση του Πιλοτικού Προγράμματος 2016-2017

Τραγούδι για τη μέρα Μουσικής

ΘέμαΑρχείο
Τραγούδι για τη Μέρα Μουσικής:
"Κάτι γεννιέται τώρα" σε μουσική Κώστα Κακογιάννη και στίχους Πάμπου Κουζάλη
Πληροφορίες από τον συνθέτη
Παρτιτούρα τραγουδιού
Απλή παρτιτούρα χωρίς συγχορδίες
Τραγούδι με φωνητικό σύνολο
Τραγούδι χωρίς φωνητικό σύνολο - playback
Στίχοι τραγουδιού σε μορφή pdf
Στίχοι τραγουδιού σε μορφή word

Happy New Singing Year 2016-2017!

ΘέμαΑρχείο
Χρήσιμο Υλικό
Παρουσίαση Σεμιναρίου Σεπτέμβριος 2016
Εκπαιδευτικοί φορείς και Δίκτυα εξωτερικού
European Choral Association
Voice: Vision on Innovation for Choral Music in Europe
Chorverband Osterreich (Αυστρία)
Koor & Stem (Βέλγιο)
Moviment Choral Katalan (Ισπανία)
Hungarian Association of Choirs and Orchestras (KOTA) 
Ψηφιακές Συλλογές - Oπτικοακουστικό υλικό
Thr Great Scots Song Treasure Hunt (Σκωτία)
Can sing (Ουαλία)
 Choralwiki
ChoralNet
Προγράμματα - Yποστηρικτικό Yλικό
Sing me In (Erasmus+ program)
MARS Project Music and resilience
The Singing Sofa
European Young Singers Inventory
Προγράμματα - Yποστηρικτικό Yλικό
Singing tutor basic
Just Sing
Sight Singer
My Little Karaoke
The Singing coach (free trial)
Canta
Sing sharp learn to sing
KaraFun
Sing magic Karaoke