Επαρχιακές Ορχήστρες

ΘέμαΑρχείο
Επαρχιακή Ορχήστρα Σχολείων Λευκωσίας
Φιλανθρωπική συναυλία με την Επαρχιακή Ορχήστρα Σχολείων Λευκωσίας
Έντυπο Δήλωσης ενδιαφέροντος - Επαρχιακή Ορχήστρα Σχολείων Λευκωσίας 2016-17
Δράση ΕΟΣΛ 2016-2017
Δράση ΕΟΣΛ 2015-2016
Δράση ΕΟΣΛ 2014-2015
Δράση ΕΟΣΛ 2013-2014
Δράση ΕΟΣΛ 2012-2013
Δράση ΕΟΣΛ 2011-2012
Δράση ΕΟΣΛ 2010-2011
Δράση ΕΟΣΛ 2009-2010
Επαρχιακή Ορχήστρα Σχολείων Πάφου
Έντυπο Δήλωσης ενδιαφέροντος - Επαρχιακή Ορχήστρα Σχολείων Πάφου 2016-17
Δράση ΕΟΣΠ 2015-2016
Δράση ΕΟΣΠ 2014-2015