Δράσεις Σχολείων

Σε αυτό το χώρο μπορείτε να δείτε παραδείγματα Μουσικών Δράσεων που διοργανώνονται σε σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης. Συμπεριλαμβάνονται επισκέψεις καλλιτεχνών σε σχολεία, μουσικές παραγωγές σχολείων, παρουσιάσεις ομάδων στην Κύπρο και στο εξωτερικό, συμπράξεις σχολείων, συνέργειες σχολείων με άλλους φορείς κ.ά.